Varausehdot

Varausehdot

Suomun Mökit noudattaa lomamökkien ja lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa näitä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Suomun Mökeille näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Varauksen tekijän tulee olla varaushetkellä 18 vuotta täyttänyt.

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin asiakkaalle lähetetään vahvistus varauksesta heti. Asiakkaan tulee maksaa ennakkomaksu (20 % lomakohteen hinnasta) viimeistään 10 päivän sisällä varauksesta. Loppulasku lähetetään asiakkaalle heti seuraavana arkipäivänä. Varauksen voi myös maksaa kokonaisuudessaan heti.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Laskulta löytyy ajo-ohje, lomakohteen huoltajan nimi ja puhelinnumero sekä avainohje.

Varauksen voi myös tehdä Suomun Mökkeihin sähköpostilla taikka puhelimitse + 358 400 358 557.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Ennakko- tai loppumaksun yhteydessä peritään 20 euron toimitusmaksu. Jos mökkivarauksen kesto on neljä viikkoa tai enemmän tai jos vuokrahinta on yli 2500 €, peritään ennakkomaksuna 50 % vuokrahinnasta, kuitenkin korkeintaan 500 €.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Internet varauksissa ennakkomaksu maksetaan heti. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50 – 62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua. Internetvarauksissa ennakkomaksu maksetaan heti ja loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä. Internet-varauksissa koko summa maksetaan luottokortilla tai verkkopankissa heti.

Mikäli asiakas ei maksa maksuja ajallaan, on Suomun Mökeillä oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta..

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti kirjeellä (Suomun Mökeille, Raakuntie 1, 98720 Suomutunturi) taikka sähköpostilla osoitteeseen suomunvuokramokit@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Suomun Mökeille. Toimistoajan ulkopuolella (10 – 17) tulleet peruutukset katsotaan tapahtuneeksi seuraavana arkipäivänä.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa ja toimitusmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Suomun Mökeille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Suomun Mökeille ja asia on osoitettava Suomun Mökeille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Suomun Mökeillä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Jos asiakas lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta.

MAJOITUSKOHTEEN ESITTELY

Majoituskohteen esittelyssä on mainintoja lähialueen palveluista. Suomun Mökit ei voi taata, että kyseiset palvelut(esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.) ovat asiakkaan oleskelun aikana saatavilla. Loma-asuntoon kuulumattomat yleiset palvelut eivät sisälly sopimukseen, eivätkä maininnat niistä ole sitovia.

SUOMUN MÖKKIEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Suomun Mökit voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Suomun Mökeille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle tai huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Suomun Mökit ei voi taata avainten luovutusta.

Omistajalla tai huoltajalla on saavuttaessa oikeus periä 150 euron suuruinen vakuusmaksu.

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Hiihtokeskuksissa mökki on viikonloppuvarauksissa käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntaihin klo 12.00 saakka. Mökin luovutuskellonajasta on maininta laskussa tai kohdekuvauksessa.

Lomakohteen vuokraan sisältyy lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot, tyynyt sekä polttopuut. Joissakin kohteissa polttopuiden määrää on voitu rajoittaa.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei mökin esittelyssä toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen esittelyssä toisin mainita. Loppusiivouksen voi myös tilata meiltä.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Asiakkaan tulee olla heti yhteydessä lomakohteen omistajaan tai huoltajaan vahingon sattuessa.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökeissä. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Tilattuun loppusiivoukseen ei kuulu astioiden pesu eikä roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on kerättävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikalleen.

YLIVOIMAINEN ESTE

Suomun Mökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot), joka ei ole johtunut Suomun Mökeistä ja jonka seurauksia Suomun Mökit ei kohtuudella voinut estää. Suomun Mökit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä yhteys Suomun Mökkeihin.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Suomun Mökeille. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Suomun Mökit eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan kohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta joten Suomun Mökit ei ole siitä korvausvelvollinen.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Suomun Mökeillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Suomun Mökit, lokakuu 2015